Best Kept Secret Festival

June 12-13-14, 2020

Eikenprocessierups: informatie en preventieve maatregelen

Best Kept Secret vindt plaats in een prachtig natuurrijk gebied. Dat heeft grote voordelen voor de sfeer van het festival en de camping, maar er zijn ook een paar nadelen: zo kunnen er bijvoorbeeld muggen, muizen, mieren, wespen- en processierupsnesten voorkomen op het terrein. Met name de laatste zorgde in 2018 voor overlast bij sommige bezoekers. Hier zetten we alle informatie over preventieve maatregelen die worden genomen tegen de eikenprocessierups op een rij.

Is Best Kept Secret bekend met het probleem?
Ja, en we nemen het zeer serieus. We hebben ons tot doel gesteld om onze bezoekers een zo zorgeloos en plezierig mogelijk weekend te bezorgen en daar hoort jeuk en uitslag van de processierups zeker niet bij. We hebben op Best Kept Secret voornamelijk met naaldbos te maken, maar er zijn op bepaalde plekken ook concentraties eikenbomen. Die hebben we goed op het vizier. Tegelijkertijd; we hebben te maken met een natuurfenomeen op landelijk niveau. De rups is er van alle tijden, maar door het weertype van vorig voorjaar is het probleem veel meer aanwezig geweest dan de jaren daarvoor. Samen met terreineigenaar en -beheerder Beekse Bergen doen we wat we kunnen om, mocht het probleem zich weer voordoen, ons maximaal in te spannen om de overlast te beperken.

Zijn jullie er op voorbereid?
Ja. En beter dan vorig jaar. We zijn de afgelopen jaren de processierups vaker tegengekomen, het is niet geheel nieuw. Wel is het zo dat hij er vorig jaar gedurende de periode dat Best Kept Secret plaatsvond op veel grotere schaal aanwezig was. Overigens niet alleen op Best Kept Secret, maar in álle bossen, parken en recreatiegebieden in Nederland. Het relatief warme voorjaar zorgde daar voor. Vorig jaar overviel het ons best wel, omdat we de aanwezigheid pas kort tevoren op grotere schaal constateerden dan de jaren ervoor. Pas tijdens de opbouwweken van het festival, toen we het zelf zagen, zijn de meeste nesten weggehaald. Nu zijn we veel beter voorbereid, treffen we preventieve maatregelen en kunnen we ons publiek vooraf en tijdens het festival beter informeren.

Welke preventieve maatregelen treffen jullie?
We hebben uitgebreid overleg met Beekse Bergen. Zij zijn immers de terreinbeheerder van het terrein dat we met Best Kept Secret ieder jaar mogen gebruiken. Zij nemen dit ook serieus en hebben een flink pakket preventieve maatregelen genomen. Zo zijn er het afgelopen najaar verspreid over het gehele gebied een groot aantal nestkasten opgehangen, voor koolmezen. Deze vogels zijn de grootste natuurlijke vijand van de rups en eten grote aantallen van de rupsen op. Het is de bedoeling dat er een overpopulatie aan koolmezen ontstaat, die voor hun jongen grootschalig rupsen verzamelen. Beekse Bergen heeft al geconstateerd dat die kasten goed vol zitten met nesten. Kortom; hoe meer mezen, hoe minder rupsen. Daarnaast wordt er door medewerkers van Beekse Bergen al sinds het vroege voorjaar bij eikenbomen wekelijks geïnspecteerd of er nesten ontstaan. Mocht dat het geval zijn, dan worden ze direct verwijderd door de terreinbeheerders en vindt er achteraf opnieuw inspectie plaats. Het weer zal de laatste paar dagen voor het festival bepalend zijn of de eikenprocessierups zich gaat manifesteren gedurende Best Kept Secret, of dat het meevalt. We hebben hier veel contact over met Beekse Bergen.

Is het rupsenprobleem volledig uit te bannen?
Nee, zeker niet. Net zo min als dat in de rest van Nederland mogelijk is. Het is en blijft een natuurverschijnsel, vergelijkbaar met een wespen- of muggenplaag. We organiseren Best Kept Secret in een uitgestrekt en bosrijk natuurgebied van vele hectaren. We kunnen niet alle hoeken en gaten volledig bestrijken, maar we monitoren sowieso alle gebieden waar ons publiek vaak aanwezig is: het festivalterrein zelf, de looppaden en de campingvelden. 100% uitsluiten kunnen we het dus niet, maar door goed te monitoren, vroegtijdig in te grijpen en met de hulp van een flink aantal koolmezen hopen we flinke stappen te kunnen zetten, mocht het zover komen.

Wat doen jullie aan communicatie naar het publiek toe?
Mocht blijken dat er inderdaad verhoogde kans is op de aanwezigheid van de eikenprocessierups, dan zullen we het publiek vooraf per mail en via onze communicatiekanalen op de hoogte stellen van onze preventieve maatregelen en wat men zelf kan doen om de kans op klachten te verminderen.

Wat kan het publiek zelf doen?
Lange mouwen en broeken aandoen helpt al flink. Probeer vooral op het vele festivalmeubilair te zitten en minder op de grond in de buurt van eikenbomen omdat daar de haartjes van de rups vaak terecht komen. We zetten dit jaar nog veel meer meubilair neer, dus zitplekken genoeg.  Wil je toch op de grond zitten, ga dan op een kleedje of een zak of tas zitten.  Loop nergens diep de bossen of het struikgewas in en blijf op de looppaden of de open velden. Mocht je toch klachten hebben, bezoek dan onze EHBO posten. Die zijn hier goed op voorbereid en kunnen je verder helpen. Trek in elk geval alvast direct schone kleren aan, omdat daar haartjes op kunnen blijven zitten. Probeer niet te wrijven of te krabben, dat maakt het niet beter. Mocht je zelf ergens een nest constateren, meldt het zo snel mogelijk bij een van onze infobalie-medewerkers. Belangrijk hierbij is dat er ook andere rupsen op het terrein voorkomen, die weliswaar lijken op de eikenprocessierups maar geen kwaad kunnen. Op basis van jullie melding, kan Beekse Bergen meteen een check doen, eventuele processierups-nesten weghalen en (verdere) problemen voorkomen.